Help! Ik ben belastingplichting maar krijg geen aangifte biljet

Uit de praktijk,

Een aardig voorbeeld van het feit dat men het in de praktijk best wel leuker kan maken.

Wat nu als u in Duitsland woont. U bent aandeelhouder van een zogenaamde Gmbh (lees – vergelijkbaar met een Nederlandse BV). U drijft uw onderneming via de Gmbh uiteindelijk in Nederland. U start uw onderneming in het jaar 2011.

De procedure gang is dan als volgt. De Gmbh is op grond van het feit dat zij in Nederland een onderneming drijft belastingplichtig in Nederland. Zij zal zich moeten inschrijven bij de Kamer van Koophandel in Nederland (een verlengstuk van de fiscus). Vervolgens zal de belastingdienst de belastingplichtig beoordelen voor onder andere de omzetbelasting, loonheffing en vennootschapsbelasting. U krijgt vervolgens een nummer en de benodigde aangiftebiljetten uitgereikt.

Zo moet het gaan.

Maar wat nu als de Kamer van Koophandel weigert u in te schrijven? U wordt dan niet bekend bij de belastingdienst. U krijgt dan ook geen aaangiften. U kunt geen belasting betalen?

Een tweede stap die je dan vervolgens kunt zetten is dat je de belastingdienst gaat bellen. Zo gezegd zo gedaan. Echter zij verwijzen je dan wederom naar de Kamer van Koophandel. Maar daar kwamen we net vandaan………

Laten we dan voor de zekerheid ook maar een brief schrijven naar de belastngdienst en hun verzoeken aangifte biljetten uit te reiken. Helaas, geen antwoord. Dan nog maar een brief, wederom geen antwoord. Bij de derde brief krijgen we telefoon. De belastingdienst deelt ons mede dat we ons in moeten schrijven bij de Kamer van Koophandel (voor ons geen nieuws).

Nu zult u denken, dat is dan toch prima. Dan betalen we maar geen belasting. Juist…? Dat is dan een gewetens vraag.

We zijn inmiddels beland in het jaar 2016. En nee, na diverse correspondentie nog steeds geen aangiften. Cliente wenst wel degelijk aangifte te doen. Maar kan dit niet aldaar je dan een fiscaal nummer nodig hebt.

Ten einde raad….. We komen bij een boekenonderzoek (bij een andere relatie) een inspecteur vennootschapsbelasting tegen. We leggen hem de situatie uit. En ja, het gaat lukken. Er wordt intern van alles in gang gezet! Binnen een week hebben we een fiscaal nummer. Twee weken later vallen de papieren aangiften in de bus.

Duidelijk moge zijn dat belastingplicht niet afhangt van een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Ook de belastingdienst zelf kan simpelweg een fiscaal nummer uitreiken. Logisch, zij zijn toch immers de belastingdienst…

Dan gaat nu nog het volgende spelen. Cliente heeft reeds in 2011 aan al haar verplichtingen voldaan. Geprobeerd zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en diverse malen (tot vier maal over) schriftelijk verzocht om belastingaangiften uit te reiken. Pas in het jaar 2016 krijgen we eindelijk het benodigde nummer en de belasting aangiften.

Is de belastingdienst nu te laat (voor de jaren 2011 en 2012) ? Zij dienen namelijk volgens de wet binnen drie jaar een belasting aanslag op te leggen.

Kan cliente nu beboet worden omdat ze te laat is? En zal er zogenaamde belastingrente verschuldigd zijn over de te betalen belastingaanslagen (momenteel ruim 8%)?

Wij zijn van mening dat cliente niets te verwijten valt. Ook de genoemde termijnen zijn niet bedacht door cliente. Een boete zal naar onze mening niet aan de orde zijn. Daarnaast kan het in onze ogen tevens niet zo zijn dat er een forse belastingrente aan de orde komt over de verschuldigde belasting. Cliente heeft aan al haar verplichtingen voldaan maar kon simpelweg niet tijdig haar belastingschulden voldoen.

In onze ogen is voornoemde toch een heel apart verhaal en voorbeeld van hoe je tussen de wal en het schip kunt vallen. Oftewel van het kastje naar de muur. Leuker? Tja, als de oude jaren komen te vervallen en er geen boete en rente aan de orde zal zijn is het een leuke besparing.

Wij zijn benieuwd naar het vervolg en houden u op de hoogte.

Let wel, dit schrijven is geen advies. U kunt hier dus geen rechten aan ontlenen……

Tot zover,