Uitstel voor het doen van uw aangifte inkomensbelasting

Uitstel voor het doen van uw aangifte

In de praktijk verzorgt ons kantoor jaarlijks de zogenaamde uitstelregeling. Dit houdt in dat op grond van de regeling in combinatie met ons beconnummer (belastingconsulenten nummer) wij voor het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting uitstel kunnen krijgen.

Dit houdt in dat uw aangifte (stel het jaar 2015) pas ingediend moet worden uiterlijk voor 1 mei 2017. Duidelijk moge zijn dat niet iedere ondernemer zijn cijfers vlot klaar kan krijgen. Tevens zijn wij niet in staat om honderden aangiften voor 1 mei 2016 in te dienen.

Uitstel voor het indienen van uw aangifte geeft dus als voordeel dat u wat meer tijd heeft om al de benodigde informatie bij elkaar te krijgen. Tevens hebben wij wat meer tijd om al de aangiften in  te dienen.

Uw aangifte tijdig indienen

Maar wat als u nu geen uitstel aanvraagt voor het indienen van uw aangifte? U dient dan uw aangifte voor 1 mei 2016 ingediend te hebben. Volgens de belastingdienst is de routing dan als volgt:

Wanneer u bericht van ons krijgt, hangt af van wanneer u aangifte over 2015 doet:

  • Doet u aangifte vóór 1 april 2016? Dan krijgt u voor 1 juli 2016 bericht van ons. Als extra service krijgt u dat ook als u voor of op 4 april aangifte doet.
  • Doet u aangifte tussen 4 april 2016 en 1 mei 2016? Dan proberen wij u ook voor 1 juli 2016 bericht te sturen.
  • Doet u aangifte op of na 1 mei 2016? Dan doen wij ons best om u binnen 3 maanden bericht te sturen.

Soms ontvangt u eerst een voorlopige aanslag. Steeds vaker versturen we direct een definitieve aanslag.

Volgens de wet hebben wij maximaal 3 jaar de tijd om u een definitieve aanslag te sturen. De definitieve aanslag over 2015 ontvangt u dus uiterlijk 31 december 2018. Maar meestal eerder.

Is het nu een voordeel of een nadeel?

Indien u belasting dient te betalen of terug verwacht kan er eventueel zogenaamde belastingrente aan de orde zijn. Volgens de belastingdienst als volgt:

Doet u aangifte vóór 5 april 2016? Dan betaalt u geen belastingrente. Alleen als wij afwijken van uw aangifte kan het zijn dat u dan toch belastingrente moet betalen.

Vervolgens zegt de belastingdienst,

Doet u later aangifte of moeten wij afwijken van de aangifte?

U betaalt rente als wij de aanslag opleggen na 1 juli volgend op het belastingjaar. U betaalt rente over het bedrag dat u aan belasting moet betalen.

De belastingrente berekenen we over een periode van 1 juli tot 6 weken na de datum op de aanslag.

Doen wij er langer over dan 3 maanden om een aanslag op te leggen? En wijken wij niet af van uw aangifte? Dan beperken wij de periode waarover wij rente berekenen tot 19 weken: 3 maanden om een aanslag op te leggen, en 6 weken voor de betaaltermijn van die aanslag.

Bent u ondernemer? Bij een gebroken boekjaar berekenen wij rente vanaf de 7e maand na het boekjaar tot 6 weken na de datum op de aanslag.

Nb. Het percentage belastingrente voor de inkomstenbelasting bedraagt momenteel (1 juli 2016) 4%. Indien u denkt een leuk rendement te behalen bij de belastingdienst dient u een rekensommetje te maken. De keerzijde is het betalen van de betreffende rente.

Nb. Wij merken op dat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting momenteel (per 1 juli 2016) ruim 8% bedraagt. Hier loont het de moeite om na te gaan of u tijdig de betreffende aangifte indient.

Zijn er nog andere voordelen om uitstel aan te vragen?

Ja, deze zijn er. Indien u geen uitstel aanvraagt voor het doen van uw aangifte inkomstenbelasting zult u deze in moeten dienen binnen de gestelde termijn (dat is dan voor 1 mei 2016 indien het gaat over uw aangifte 2015). Vervolgens wordt uw termijn voor het aanvragen van toeslagen eveneens beperkt.

Lees wat de belastingdienst hierover zegt:

Tot wanneer kan ik huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget aanvragen?

U kunt huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget voor 2015 aanvragen tot 1 september 2016.

Soms hebt u langer de tijd. Hebt u of uw toeslagpartner uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting 2015? U kunt dan nog aanvragen tot de datum waarop het uitstel afloopt. Huurtoeslag kunt u ook nog aanvragen als uw medebewoner uitstel krijgt.

Voorbeeld:

U krijgt uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting 2015 tot 1 november 2016. Hierdoor krijgt u automatisch uitstel voor uw aanvraag zorgtoeslag tot 1 november 2016. Op 1 mei 2015 doet u aangifte inkomstenbelasting 2015. U kunt nog steeds tot 1 november 2016 zorgtoeslag aanvragen.

Tot wanneer kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

U kunt geen kinderopvangtoeslag voor 2015 meer aanvragen. Dit moest u doen binnen 3 maanden na de maand waarin u recht op de toeslag had.

Duidelijk moge zijn dat indien u per abuis niet de betreffende toeslag heeft aangevraagd, het verleende uitstel voor het indienen van uw aangifte de termijn oprekt. In de praktijk blijkt dit nog wel eens een voordeel op te leveren. Duidelijk moge zijn dat indien u te laat een betreffende toeslag aanvraagt uw rechten zijn verdampt.

Onze conclusie

Indien er uitstel voor het indienen van uw aangifte wordt aangevraagd:

  • U heeft meer tijd om uw financiele zaken goed te beoordelen en een vereiste aangifte in te dienen;
  • U heeft meer tijd om de cijfers die u nodig heeft zo scherp mogelijk samen te stellen;
  • Er is een langere termijn aan de orde om uw recht op toeslagen te beoordelen (en aan te vragen);
  • De belastingrente is aan de orde na 1 juli (in casu 2016). Echter u kunt dit ten alle tijde ondervangen door een zogenaamde voorlopige aangifte (schatting verschuldigde belasting) in te dienen bij de belastingdienst.

Kortom het vragen om uitstel biedt in onze ogen een voordeel. Het is juist, indien u geld terugverwacht, het prettig is dat de centjes zo snel mogelijk op uw bankrekening staan. Nogmaals, dit kan worden ondervangen door (tijdig) een zogenaamde voorlopige aangifte in te dienen. Deze staat los van uw daadwerkelijke aangifte maar zorgt er voor dat u tijdig uw voorlopige belastingaanslag ontvangt.

Ja, wij zijn er jaarlijks druk mee om het benodigd uitstel aan te vragen. Het zal niet altijd voor een ieder tot een voordeel leiden. Echter onze ervaring is dat het eerder voordelig als nadelig werkt indien we er gepast mee omgaan.

Tot slot. Let wel, de termijn waarbinnen de belastingdienst uw aanslag dient op te leggen (de genoemde drie jaar) wordt ten alle tijde verlengd met het verleende uistel.

Tot zover,